CRYPTEXT2

<TEXT ENCRYPTER / DECRYPTER>


Kriptola / Encrypt  Çöz / Decrypt

Verilen metni "ismi lazım değil" bir algoritmayla, yalnızca anahtar ile
çözülebilecek bir şekilde şifreler.
Kriptolanacak metin:

Anahtar:    

İsmail Tunç - www.ismailtunc.com