TCKN-Finder

T.C KİMLİK

<İLK 9 RAKAM İLE TAMAMINI BULMA>


<Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası>
T.C. Kimlik Numarası, ilk 9 ve son 2 rakam olarak ikiye ayrılır.
Son 2 rakam doğrulama amaçlıdır ve ilk 9 rakam tarafından belirlenir. 1, 3, 5, 7 ve 9.
rakamların toplamının 7 katından; 2, 4, 6 ve 8. rakamları çıkardığımızda sonucun mod 10'u bizim 10. basamağımızı
Bu 10 basamağın toplamının mod 10'u iste bizim 11. basamağımızı veriyor.TC Kimlik Numarasının ilk 9 hanesi: